Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Peyami Safa Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
İstanbul'da doğdu. (1889)Tanzimat'tan Servet-i Fünun'a geçiş döneminde eser veren şairlerden İsmail Safa'nın oğ­ludur. Posta Telgraf Nezaretinde ça­lıştı. Öğretmenlik, gazetecilik yaptı. Edebiyata I. Dünya Savaşı yıllarında başladı. Hayatını yazıları ile kazandı. Roman, öykü ve makale türünde yapıtlar yazdı

Peyami Safa'nın Edebi Kişiliği - Sanat Anlayışı:

Fıkra, makale, araştırma, öykü, roman türlerindeki ve­rimli çalışmalarıyla düşün ve sanat dünyamızın etkili kişilerinden biridir.

"Server Bedi" takma adını kullanmadığı 11 roman, 7 öy­kü, yayımlamıştır. Romanları arasında Sözde Kızlar, 9. Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye sosyalizme eğilim duyduğu yılların; Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Yalnızız, idealist felsefeyi benim­sediği yılların ürünüdür.

Mütareke yıllarında işbirlikçi çevrelerin kokuşmuş ya­şamını yansıttığı "Sözde Kızlar"da, savaşın yarattığı top­lumsal bunalımları başarı ile yansıtmıştır.

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" romanını, fotoğraf ger­çekçiliği ile yazmamış, ruhsal çözümlemeler yapmıştır. Bu romanında hastane ortamının on beş yaşında bir çocuk üzerinde yarattığı etkileri anlatmıştır.

"Fatih Harbiye"de Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstan­bul'un iki yakasındaki yaşam biçimindeki farklılığın ya­rattığı etkilere kapılan eski ailenin yeni bireylerinin top­lumsal uyumsuzluğunu anlatır.

Sanatçı, konuya hâkim, kuvvetli üslubu ve yapıtlarını ören zengin düşünce öğeleri ile edebiyatımızda ateşli ve enerjik sanat hamleleri göstermiş güçlü bir kalem­dir. Daha çok kişisel gayretleri ile özellikle Batı'nın dü­şünce hareketlerini yakından takip ederek, felsefe ve psikoloji alanlarında geniş bilgiler edinmiştir. Roman­larında psikolojik tahlillere önem vermiş ve bunda da başarılı olmuştur.

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı romanında kendi hayatının bir bölümünü anlatmıştır.

Sanatçının "Gün Doğuyor" adlı bir tiyatro denemesi de vardır.

Kurtuluş Savaşı büyüklerinin hayatlarını anlatan biyog­rafik yapıtları, Kimdir? Nedir? adlı sekiz kitapta topla­nan yazıları, onun düşün evrenini tanıtan araştırıcı ya­zılarıdır.

Eserleri:
Roman:

 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 • Sözde Kızlar

 • Canan, Mahşer

 • Fatih-Harbiye

 • Matmazel Noralya'nın Koltuğu

 • Yalnızız

 • Şimşek

 • Gençliğimiz

 • Bir Akşamdı

 • Süngülerin Gölgesinde

 • Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü

 • Bir Tereddüdün Romanı

 • Biz İnsanlarEserlerinden Seçmeler:

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Psikolojik bir romandır. Romanda bacağından rahatsız olan bir gencin sağlığına kavuşmak için çırpınışları anlatılır. On beş yaşında bir çocuk, yedi yaşından beri bacağındaki kemik hastalığından dolayı hastane hastane dolaşır. En sonunda ayağının kesilmesi gerektiğini öğrenir. İyileşmesi için heye­cansız, sakin, huzurlu bir yaşam gerekmektedir. Sağlığına kavuşması her şeyden önce iyi bir bakıma bağlıdır. Annesinin yoksulluğu yüzünden Erenköyü'ndeki paşa akrabası onun bakımını üzerine alır. Paşanın kızı Nüzhet'i sevmeye başlar. Kız ise zengin bir doktorla evlenecektir. Delikanlı bu acılar içerisinde, Paşanın evinden kaçarak has­taneye yatar. Doktorların büyük çabasıyla ayağı kesilmeden, ameliyatla sağlığına kavuşur. Hastaneden çıkar. Nüzhet'in doktorla evlendiği haberini alır.

Bir Tereddüdün Romanı
Mualla Hanım, kendisine tavsiye edilen kitabı tereddüt içinde okur. Mualla Hanım kitabın yazarını merak eder ve Raif Bey tarafından yazarla tanıştırılır. Raif Bey, Mualla Hanım'ın saf, temiz ve iyi bir aile kızı olduğunu, bekâr olan yazarın onunla evlenmesinin uygun olacağını söyler. Kızla tanışan yazar, kızı çok beğenir ve evlenme teklif eder, fakat cevabı için Mualla'ya zaman verir.

Yazarı bu teklifini, İtalya'dan kocasından ayrılıp yazar için İstanbul'a gelen, yazardan tiyatro eserleri için bilgi almaya gelen ve yazara âşık olan Vildan, bir gece yansı yazarı ote­line gelir.

Biz İnsanlar
Kurtuluş Savaşı sırasında zengin halktan bazıları kendi çıkar­ları için işgalci devletler ile yakınlaşma içerisine girer. Orhan o dönemde yatılı okulda öğretmenlik yapmaktadır. Talebelerinden Tahsin, sınıf arkadaşı Cemil'in kaşını taş atarak patlatır. Orhan, Cemil'in tedavisini yaptırıp annesinin yanına götürür. Tahsin'in Cemil'e taş atmasının nedeni Cemil'in ona "eşşek Türk" diye hitap etmesidir. Orhan, köşk­te Cemil'in ablası Vedia'yı görür. Ona âşık olmuştur. Orhan, istifa eder oradan ayrılır çünkü Orhan'a göre Cemil bütün Türk halkına hakaret etmiştir. Vedia tekrar aklına gelir. Vedia ile evlenmek isteyen birçok kişi vardır. Bunlardan biri de subay olan Ahmet'tir. Vedia'nın annesi köylüler tarafından sevilmez çünkü evine Fransız bayrağı asmıştır. Ahmet, Vedia'dan uzaklaşmak için cepheye gider ve orada ölür. Orhan, Vedia'nın hastanede olduğunu öğrenir ve koşarak hastaneye gider. Orhan günlerce hastanede onun yanında kalır. Çok halsiz düşmüştür. Merdivenlerden inerken dengesi­ni kaybeder ve ölümü, Vedia'nın aşkından olur.

Fatih - Harbiye
Şinasi ve Neriman çocukluk arkadaşlarıdır. Neriman'ın babası Faiz Bey'dir ve Şinasi'yi çok sevmektedir. Herkes bir gün Şinasi ile Neriman'ın evleneceğini düşünmektedir. Giderek Neriman Şinasi'den soğumaya başlar. Neriman oturduğu mevki olan Fatih'i sevmemektedir. Çünkü Fatih, Doğu'yu, gelişmemişliği ve eskiyi temsil eder. Bir gün Macit denilen yakışıklı, zengin ve kibar birisiyle tanışır. Macit Harbiye'de oturmaktadır. Harbiye, gelişmişliği ve Batı'yı simgeler. Babası ona Şinasi ile evlenmesini teklif eder.


Peyami Safa Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Peyami Safa Sunumları

Peyami Safa Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Peyami Safa Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)